HOME>株主・投資家の皆さまへ>研究開発パイプライン

研究開発パイプライン

開発パイプライン

当社子会社であるあすか製薬の開発状況をご紹介します。

研究開発の状況(2024年2月時点)